Share Tut Report Mạo Danh FAQ Link 808 Mới 2017

Tut report Link 808 Chất B1: Tạo 1 Clone fake Như victim + 1 cmnd như Info acc fake B2: fake Ip saint lucia + đổi nn Uk B3 : vÀ...

Tut report Link 808 Chất
B1: Tạo 1 Clone fake Như victim + 1 cmnd như Info acc fake
B2: fake Ip saint lucia + đổi nn Uk
B3 : vÀO lINK CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ CHUYỂN TỚI LINk lÀM theo hướng đẫn(Ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn) RỒI  (KHÔNG) đẾN ( Vâng, tôi là người đang bị mạo danh )+  :
Tên acc fake+  : 
Điền email acc fake+  : Tên VIctim+  :
điền id victim vd : [email protected]+  :
Liên kết victim : vd https://www.facebook.com/profile.php?id=100013970076525+  : Up cmnd ở Bước 1 lên
B4: lÍ DO : - Link (URL) to the impostor profile:Team Facebook account review and delete.Thank you.Phần rep : Chú ý suport sẽ rep nhiều lần =)) nó rep lần nào là mình rep lại lần đó đến khi nào nó cho victim die thì thôi
Thần chú rep : vd   - My name: BÔN MỘNG MƠ- Impostor name: BÔN MỘNG MƠ- Link (URL) to the impostor profile:https://www.facebook.com/profile.php?id=100013970076525 Team Facebook account review and delete.Thank you.
Share Tut Report Mạo Danh FAQ Link 808 Mới 2017 Reviewed by Trần Đức Ý on 7:29 PM Rating: 5

No comments: