TUT REPORT FACEBOOK FAQ CHUẨN

TUT REPORT FACEBOOK FAQ CHUẨN Tạo 2-4 acc tùy vào khả năng 2 – 4 acc đều có fake ngày sinh và tên Vicim Cách lấy ngày sinh vicim mất chút ...

TUT REPORT FACEBOOK FAQ CHUẨN

Tạo 2-4 acc tùy vào khả năng

2 – 4 acc đều có fake ngày sinh và tên Vicim

Cách lấy ngày sinh vicim mất chút thời gian lấy sẳn 1 clone không có bạn bè xong xin add với vicim xog vào sự kiển coi sinh nhật vicim là ok

1 acc chính Veriry rồi có bạn bè với vicim

Dùng tất cả các accc clone add với nhau

Fake Ip Mĩ Ngôn Ngử Us

Lấy acc clone fake vicim nạn nhận báo cáo giả mạo tôi

Lấy acc chính báo cáo tên giả
TUT REPORT FACEBOOK FAQ CHUẨN Reviewed by Lý Thiên Vương on 9:50 PM Rating: 5

No comments: