SHARE TUT RIP ẢNH NICK FACEBOOK

SHARE TUT RIP ẢNH ACC FACEBOOK Link RIP Ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Bước 1 : Chọn Hình Ảnh Bước 2 : Ch...


SHARE TUT RIP ẢNH ACC FACEBOOK

Link RIP Ảnh:https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Bước 1 : Chọn Hình Ảnh
Bước 2 : Chọn Ảnh Khác
Bước 3 : Tại Hoa Kỳ
Bước 4 : Quyền Của Con Trai Tôi
Bước 5 : Dưới 13 Tuổi
Bước 6 : Url ảnh
Bước 7 : Tên Victim
Bước 8 : Đánh dấu tích xong klick zô Gửi và Hóng Victim die!
                                                                                                                        Nguồn: anonyviet.com
SHARE TUT RIP ẢNH NICK FACEBOOK Reviewed by Lý Thiên Vương on 8:38 AM Rating: 5

1 comment: