TUT KHÁNG BLOCK TÍNH NĂNG - BY : HOÀNG ĐĂNG KHOA

                      TUT KHÁNG BLOCK TÍNH NĂNG - BY : HOÀNG ĐĂNG KHOA - TUT NÀY DÀNH CHO MẤY BẠN XÀI BOT NHÉ <3 - B1 : Chỉnh Ngôn...


                      TUT KHÁNG BLOCK TÍNH NĂNG - BY : HOÀNG ĐĂNG KHOA


- TUT NÀY DÀNH CHO MẤY BẠN XÀI BOT NHÉ <3

- B1 : Chỉnh Ngôn Ngữ THành English Us ( Không Biết Thì Qua Zalo Chơi Luôn :))
- B2 : Nếu Block Gì Thì Làm Cái Đó
Vd : Nếu Block Like Thì Like Đại Ảnh Hay STT Nào Đó Rồi Có Dòng Màu Xanh Gần Chữ Đóng <3
- B3 : Nhấn Vào Và Điền Thần CHú :I think Facebook is no confusion in the key features of my account. I’ve done a full charter o f facebook. Hope review Thank you Facebook Team
- B4 Nhấn Send Vào Hóng 2s-24h Nhả <3
- Nếu Không Nhả Thì Cứ TIếp Tục Kháng Đến Khi Nào Nhả THì THôi <3
- Update By Khoadz :)
- Nếu mở không được thì sẽ có TUT mở khác nhé!
TUT KHÁNG BLOCK TÍNH NĂNG - BY : HOÀNG ĐĂNG KHOA Reviewed by Lý Thiên Vương on 2:40 PM Rating: 5

No comments: