Share Index để deface đẹp Part 2

                       Share Index Cực Đẹp Để Deface Web Hello các bạn! Hôm nay mình sẽ share tiếp index chập 2 nha ;) Giới Thiệu Về ...

                      Share Index Cực Đẹp Để Deface Web

Hello các bạn! Hôm nay mình sẽ share tiếp index chập 2 nha ;)
Giới Thiệu Về Index:Index này do mình tự chế ra :v chỉ là cái nền xong thêm vài dòng chữ,.... thoy nên còn hơn gà các pro nào đi ngang Đừng nói em này nọ nha!
Demo
Share Index để deface đẹp Part 2 Reviewed by ROX3T5 on 4:36 PM Rating: 5

1 comment: