Share [ TUT ] DAME FAQ 13T CỰC CHẤT THÁNG 7

Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một Thủ Thuật Facebook nữa. Hôm nay mình xin share  [ TUT ] DAME FAQ 13T CỰC CHẤT THÁNG 7.  ...

Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một Thủ Thuật Facebook nữa. Hôm nay mình xin share  [ TUT ] DAME FAQ 13T CỰC CHẤT THÁNG 7. 

- Reg khoảng 3-4 Clone
- Fake IP Hoa Kỳ ( US ) ngôn ngữ ( US )
- Lấy 1 Clone Fake Victim
- Qua 3 Clone Đầu ( Khõi Fake IP )
+ Vào Wall Victim Report => They're pretending to be me or someone I know => Someone I know => Submit to Facebook for Review => Tag Clone Fake Vào
- Vào Clone vừa Fake Victim ( Fake IP US - NN US )
+ Vào Wall Victim Report => Report this profile => They're pretending to be me or someone I know => Tôi => Submit to Facebook for Review
+ Vào Wall Victim Report => Report this profile => This is a fake account => Submit to Facebook for Review
+ Vào Wall Victim Report => Report this profile => This profile represents a business or organization => Submit to Facebook for Review
- Qua Wall Victim tìm avt với ảnh bìa của nó
+ ( Ảnh Đại Diện ) Report Photo => I'm in this photo and I don't like it => It's embarrassing ( Lấy Clone Fake Victim )
+ ( Ảnh Bìa ) Report photo => I think it shouldn't be on Facebook => This humiliates me or someone I know ( 3 Clone Không Fake Victim )
- Lấy 3 Clone Không Fake Victim ( Nhớ là làm từng clone )
+ Vào Link : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
+ Điền URL Của Victim
+ Tên trên trang cá nhân của Victim
+ 12 Years
+ Hello team Facebook! It is true that this person is impersonating me or someone I know, they created this account might want to assassinate our accounts are using, Thank Team Facebook
- Mua một đôi dép bác hồ và ngồi lót dép hóng Die :v

                                                                                                                             Nguồn: starhuyit
Share [ TUT ] DAME FAQ 13T CỰC CHẤT THÁNG 7 Reviewed by Lý Thiên Vương on 1:57 PM Rating: 5

No comments: