Ảnh bìa Tớ Thích Cậu - Han Sara

Tớ thích cậu mất rồi Cứ thế có khi yêu mất thôi Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân  Oh, phải làm sao đây?  Oh, phải làm gì đây...Tớ thích cậu mất rồi
Cứ thế có khi yêu mất thôi
Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân 
Oh, phải làm sao đây? 
Oh, phải làm gì đây Để cậu biết rằng tớ đã thích cậu lắm Hey i really really like you 

Trích bài hát Tớ Thích Cậu - Han Sara
Ảnh bìa Tớ Thích Cậu - Han Sara Reviewed by Nguyễn Đức Lương on 5:19 PM Rating: 5

No comments: