Share Tool Live Stream DHB Stream v1.3

Nguồn Tool : fb.me/dohuuben  Tool live stream : DHB Stream v1.3 có các chức năng live từ file, live từ folder, live từ link đang live m3u...

Nguồn Tool : fb.me/dohuuben
 Tool live stream : DHB Stream v1.3 có các chức năng live từ file, live từ folder, live từ link đang live m3u8, mp4
Các chức năng mới trong DHB Stream v1.3
- Lặp lại vô cùng ( Live Stream 1 file lặp đi lặp lại đến khi nào bạn nhấn stop thì thôi )
- Live Stream toàn bộ file trong 1 thư mục
- Thêm "Donate" )
* Live đa luồng sẽ có ở ver sau nhé hoặc có thể mở tool của 1 lúc nhiều cái sẽ live được
Link download : Tải Xuống
Link hướng dẫn : Tại Đây
Facebook của support : fb.com/dohuuben
Có gì thắc mắc thì inbox nhé 
Trong hình ảnh có thể có: điện thoại

Hướng dẫn sử dụng :

Share Tool Live Stream DHB Stream v1.3 Reviewed by Nguyễn Đức Lương on 9:40 PM Rating: 5

No comments: